English

ברוכים הבאים לדף הבית של פרויקט תיבת אוצר.

פרויקט תיבת אוצר מתוכנן להיות אוסף משחקים מבוססי מילים ברשת, שבנוסף לשעשוע יוכלו גם לעזור בלמידת שפה, בדגש על אוצר המילים. המטרה הראשונית שלשמה הוקם הפרויקט היא סיוע לישראלים דוברי עברית ללמוד את השפה הערבית, אך אין סיבה שהמשחקים לא יותאמו גם ללימוד כל שפה אחרת.

נכון להיום הפרויקט עדיין בתחילת דרכו, ורובו עדיין בשלב התכנון. בדיקת היתכנות ראשונה בדמות משחק תפזורת תגיע בימים הקרובים.

למפת הדרכים של הפרויקט

עדכון (09/06/2009): משחק התפזורת הראשון זמין כאן. מדובר בבדיקת היתכנות לפרויקט, עדיין לא ביצוע רציני - אבל ניתן לקבל ממנו טעימה קטנה של מה שעתיד לבוא.